WERKWIJZE

WERKWIJZE

Ons doel is om dijkversterkingsprojecten en het HWBP te helpen met praktisch toepasbare en laagdrempelige advisering. Op hoofdlijnen kent het Adviesteam Dijkontwerp een aantal verschillende adviesvormen. Twijfelt u over de werkvorm die het beste bij uw vragen past? Neem dan contact met ons op zodat we gezamenlijk een geschikte werkvorm kunnen vinden.

Onze werkvormen zijn:

  1. Challenge: een open en verdiepend gesprek met een projectteam om het betreffende team uit te dagen op zijn uitgangspunten en ontwerp.
  2. Advies: het leveren van een advies aan een project, waterkeringbeheerder of programmadirectie naar aanleiding van een gestelde vraag over het ontwerp. De doorlooptijd van een advies is doorgaans enkele weken na ontvangst van de adviesvraag. De beantwoording van een adviesvraag wordt afgestemd met de vraagsteller. Het advies wordt vastgelegd in een memo. Adviezen zijn opvraagbaar bij het betreffende project.
  3. Technisch inhoudelijke input bij Ingangstoets HWBP: het op aanvraag van programmadirectie HWBP leveren van inhoudelijke expertise ten bate van één van de processen van het programma.
  4. Sparren: een korte technisch inhoudelijke adviesvraag van beperkte omvang of even sparren. Vraag wordt besproken met één of meerdere specialisten. Het betreft hier vaak een inhoudelijke toelichting; er wordt geen verslag gemaakt of advies gegeven.

Vragen worden integraal opgepakt door specialisten met verschillende achtergronden die verbonden zijn aan het Adviesteam Dijkontwerp. Bij elke vraag wordt bekeken welke disciplines nodig zijn voor een praktisch advies.

Adviezen worden altijd eerst in concept opgeleverd om te toetsen of de vraag juist is geïnterpreteerd en of het advies past bij de behoefte. Om een hoge kwaliteit te garanderen worden de adviezen van het Adviesteam Dijkontwerp altijd intern gereviewed voordat zij naar buiten worden gebracht. Bij twijfel worden adviezen in het voltallige Adviesteam Dijkontwerp besproken. Zo blijft ook de consistentie geborgd.

Het Adviesteam Dijkontwerp geeft onafhankelijk, collegiaal advies. De verantwoordelijkheid voor ontwerpkeuzes wordt niet door het Adviesteam overgenomen. De adviezen kunnen een steun in de rug geven bij moeilijke kwesties.

Integriteit en een gelijk speelveld in de markt worden door het Adviesteam Dijkontwerp belangrijk gevonden. Het gedachtegoed uit de integriteitscode Rijk en de nota scheiding van belang van RWS is leidend in onze werkwijze.

Periodiek worden de ervaringen uit de adviezen gebundeld in een overzicht van Rode draden.