WERKWIJZE

Ons doel is om dijkversterkingsprojecten en het HWBP te helpen met praktisch toepasbaar en laagdrempelig advies. Op hoofdlijnen kent het Adviesteam Dijkontwerp een aantal verschillende adviesvormen. Twijfel je over de werkvorm die het beste bij je vraag past? Neem dan contact met ons op, we vinden altijd een geschikte werkvorm.

Onze werkvormen zijn:

  1. Advies: het leveren van een advies aan een project, waterkeringbeheerder of programmadirectie naar aanleiding van een gestelde vraag. De doorlooptijd van een advies is doorgaans enkele weken na ontvangst van de adviesvraag. De beantwoording van een adviesvraag wordt afgestemd met de vraagsteller. Het advies wordt vastgelegd in een memo. Adviezen zijn opvraagbaar bij het betreffende project.
  2. Challenge: een open en verdiepend gesprek met een projectteam over het project over de uitgangspunten en ontwerp. Een concrete vraag vooraf is niet nodig. Vooral bij de overgang naar een nieuwe projectfase kan een frisse blik heel behulpzaam zijn.
  3. Sparren: een korte technisch inhoudelijke adviesvraag van beperkte omvang of even sparren. De vraag wordt besproken met één of meerdere specialisten. Het betreft hier vaak een inhoudelijke toelichting. Meestal maakt de vraagsteller een kort verslag en soms legt het Adviesteam de bevindingen vast in een adviesmemo.
  4. Technisch inhoudelijke input bij Ingangstoets HWBP: het op aanvraag van de programmadirectie HWBP leveren van inhoudelijke expertise bij de ingangstoets.

Integraal

Vragen worden integraal opgepakt door specialisten met verschillende achtergronden die verbonden zijn aan het Adviesteam Dijkontwerp. Bij elke vraag wordt bekeken welke disciplines nodig zijn voor een praktisch advies.

Kwaliteit

Adviezen worden altijd eerst in concept opgeleverd om te toetsen of de vraag juist is geïnterpreteerd en of het advies past bij de behoefte. Om een hoge kwaliteit te garanderen worden de adviezen van het Adviesteam Dijkontwerp altijd intern gereviewed voordat zij naar buiten worden gebracht. De adviezen worden veelal in het voltallige Adviesteam Dijkontwerp besproken. Zo blijft ook de consistentie geborgd.

Onafhankelijk

Het Adviesteam Dijkontwerp geeft onafhankelijk, collegiaal advies. De verantwoordelijkheid voor ontwerpkeuzes wordt niet door het Adviesteam overgenomen. De adviezen kunnen een steun in de rug geven bij lastige keuzes in een project.

Integriteit en een gelijk speelveld in de markt worden door het Adviesteam Dijkontwerp belangrijk gevonden. Het gedachtegoed uit de integriteitscode Rijk en de nota scheiding van belang van RWS is leidend in onze werkwijze.

Kennis delen

Ervaringen uit de adviezen worden (thematisch) gebundeld en gepubliceerd via  Rode draden. Daarnaast deelt het Adviesteam Dijkontwerp kennis via de nieuwsbrief en bijeenkomsten.