Wat regen mocht de pret niet drukken: een geslaagde sessie Dijkwerkers on Tour!

Wat regen mocht de pret niet drukken: een geslaagde sessie Dijkwerkers on Tour!

20 oktober 2021

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nam de deelnemers, samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Rivierenland, mee in het verhaal van de grasbekleding op het binnentalud van de dijk: hoe kan een afschuiving van de binnenbekleding leiden tot een overstroming en wat betekent dat voor het ontwerp? De waterschappen vroegen hierover advies bij het Adviesteam Dijkontwerp.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6851445094172684288/