Adviesteam Dijkontwerp van start

Adviesteam Dijkontwerp van start

7 januari 2020

Beste mensen in het netwerk van het KPR,

Allereerst een heel mooi 2020 gewenst!

De afgelopen jaren was u betrokken bij het KPR. Het KPR wordt opgevolgd door het Adviesteam Dijkontwerp en de Kennis en Kunde Platforms (KKP). In deze nieuwsbrief vertellen we u graag meer over het Adviesteam Dijkontwerp.

Het Adviesteam Dijkontwerp
Het Adviesteam Dijkontwerp is door het programmabestuur HWBP in het leven geroepen om met de projecten mee te denken en hen uit te dagen in de toepassing van de waterveiligheidsbenadering en nieuwe kennis. Focus ligt daarbij op technisch inhoudelijke aspecten rondom projectaanpak, projectuitgangspunten en specialistische ontwerpvraagstukken. Daarnaast adviseert het Adviesteam de programmadirectie HWBP door het beantwoorden van technisch inhoudelijke vragen vanuit de begeleiding en het leveren van bijdragen aan bijv. reviews en de ingangstoets. Het gaat om onafhankelijk, snel, specialistisch, integraal en multidisciplinair advies, gericht op handelingsperspectief voor versterkingsprojecten.

Nu al terecht bij het Adviesteam
De komende maanden wordt het Adviesteam Dijkontwerp verder opgebouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en het netwerk van het KPR. Voor de continuiteit werkt een deel van de voormalig KPR-adviseurs voor het Adviesteam. Projecten kunnen nu dus al bij het Adviesteam terecht. De komende maanden zal het team worden versterkt en de werkwijze worden doorontwikkeld, zodat we snel een hoogwaardige bijdrage kunnen leveren aan een waterveilig Nederland.

Parallel loopt vanuit het KKP een traject om de kennisopbouw bij de waterschappen te versterken. Naast het geven van projectadvies deelt het Adviesteam daarom ook de rode draden die het team signaleert op basis van de opgedane ervaringen met anderen, zoals de betrokkenen bij het Kennis en Kunde Platform (KKP), instrumentontwikkeling (BOI) en kennisontwikkeling.

Het Adviesteam werkt in opdracht van een begeleidingsgroep voor de Alliantie hoogwaterbescherming en wordt gefinancierd vanuit de dijkrekening. De Begeleidingsgroep wordt gevormd door de directeuren van STOWA, programmadirectie HWBP en Rijkswaterstaat.

Management
Wij hebben Marieke de Visser (Rijkswaterstaat) en Marten Hoeksema (waterschap Vallei en Veluwe) gevraagd het Adviesteam op te zetten en te leiden.
Marieke is als adviseur, technisch manager en projectmanager bij het KPR werkzaam geweest en neemt de ervaring die ze daar heeft opgedaan mee naar het Adviesteam.
Marten werkt momenteel als technisch manager van het project Grebbedijk en neemt daaruit het projectperspectief mee.
Zij gaan komende maanden aan de slag om het Adviesteam verder op te zetten.

Voor vragen kunt u contact op nemen met Marieke de Visser (marieke.de.visser@rws.nl).

Met vriendelijke groet,

Begeleidingsgroep Adviesteam Dijkontwerp
Joost Buntsma (STOWA), Katja Portegies (Rijkswaterstaat) en Erik Wagener (HWBP)