Kennis samenbrengen

Vanaf de zomer is een aantal adviseurs van het Adviesteam Dijkontwerp betrokken bij De Innovatieversneller via de strategieteams. Marieke de Visser en Meindert Van (dossierhouder Macrostabiliteit bij De Innovatieversneller) vertellen over deze samenwerking.

Lees meer

Artikel Land+Water

“De overstap naar de overstromingskansbenadering leidt tot grote veranderingen bij het ontwerpen van dijken. Op basis van meer dan honderd gegeven adviezen blijkt het hanteren van drie principes behulpzaam bij het succesvol toepassen van de nieuwe normen.” Dit is de inleiding van een artikel dat het Adviesteam Dijkontwerp publiceerde in Land + Water.

Lees meer

Wat regen mocht de pret niet drukken: een geslaagde sessie Dijkwerkers on Tour!

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nam de deelnemers, samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Rivierenland, mee in het verhaal van de grasbekleding op het binnentalud van de dijk: hoe kan een afschuiving van de binnenbekleding leiden tot een overstroming en wat betekent dat voor het ontwerp? De waterschappen vroegen hierover advies bij het Adviesteam Dijkontwerp.…

Lees meer

Themamiddag macrostabiliteit

Op 3 juni 2021 organiseerde het KKP in samenwerking met het Adviesteam Dijkontwerp een (online) themamiddag over macrostabiliteit. Het Adviesteam heeft tijdens de bijeenkomst twee onderwerpen toegelicht: 1) rode draden 3 – werkwijze falen door macrostabiliteit en 2) optimalisatie rondom macrostabiliteit buitenwaarts. Het project Meanderende Maas presenteerde de toepassing van de werkwijze falen door macrostabiliteit…

Lees meer

100ste adviesvraag voor Adviesteam

De 100ste vraag over de overstromingskansbenadering is binnengekomen bij het Adviesteam Dijkontwerp! Vanmorgen is deze mijlpaal in het wekelijkse (online) voortgangsoverleg van het Adviesteam Dijkontwerp benoemd door Marieke de Visser. Net als alle andere vragen pakken we ook deze vraag integraal, specialistisch, multidisciplinair en enthousiast op. Op naar de volgende 100 adviesvragen!

Lees meer

Artikelen over het Adviesteam

Half november is er een kort interview met Marten Hoeksema over het Adviesteam Dijkontwerp gepubliceerd in de nieuwsbrief Rijkskeringen. Half december verscheen er een column van de hand van Marieke de Visser in het digitale HWBP-magazine. Klik hier voor interview Marten Hoeksema Klik hier voor column Marieke de Visser

Lees meer