ADVIESVRAGEN

Het Adviesteam Dijkontwerp heeft inmiddels ruim driehonderd vragen* beantwoord vanuit de HWBP-projecten en het HWBP. Daarnaast hebben we 75 sparsessies* gehad met de projecten.

De vragen die we ontvangen zijn heel divers en variëren van het reviewen van uitgangpunten en het omgaan met onzekerheden in een veiligheidsanalyse/ontwerp, tot het toepassen van nieuwe kennis.

Een aantal onderwerpen waarover we vragen hebben ontvangen vind je hieronder. Heb je zelf een vraag? Stel hem gerust via info@adviesteamdijkontwerp.nl. Mocht de vraag meer geschikt blijken te zijn voor een ander (waterveiligheids)loket, dan verwijzen we je door.

  • Het Adviesteam wordt vaak gevraagd om te reflecteren op de (nadere) veiligheidsanalyse en mee te denken over manieren om te komen tot een stabiele scope.
  • Het Adviesteam wordt door veel projecten gevraagd om de technische uitgangspunten of het ontwerp te reviewen.
  • Het Adviesteam kan adviseren over het verfijnen van overstromingskansanalyses voor diverse faalmechanismen door te reflecteren op de uitgevoerde analyses/berekeningen, mee te denken over nader grondonderzoek, mee te denken over het omgaan met onzekerheden, het kiezen voor bepaalde aanvullende analyses of berekeningen of het toepassen van nieuwe kennis. Hierbij zetten we het handelingsperspectief voor projecten altijd centraal. Extra analyses moeten namelijk bijdragen aan het handelingsperspectief of te nemen besluit voor het project.
  • Het Adviesteam kan meedenken bij lastige ontwerpopgaves.
  • Het Adviesteam draagt via het reviewen van onderzoeksvoorstellen en handleidingen, deelname aan klankbordgroepen, werkgroepen en de begeleidingsgroep BOI bij aan de doorontwikkeling van nieuwe kennis met het oog op de toepassing in de projecten.

Voorbeelden:

  • Het Adviesteam is gevraagd om mee te denken en te adviseren rondom het beoordelen van de waterkeringen op de korte termijn volgens de nu vigerende veiligheidsnorm.
  • Een concept onderzoeksplan voor het nader analyseren van het faalmechanisme STPH (piping) is door meekijken en meedenken van het Adviesteam snel definitief geworden, waarbij ideeën die het Adviesteam aandroeg in het definitieve onderzoeksplan konden worden meegenomen. Daarnaast bracht het Adviesteam het project in contact met andere experts die het onderzoeksplan hebben doorgenomen.
  • Het Adviesteam heeft geholpen met het verfijnen van de rekenmethodiek, met tot gevolg een meer realistische scope voor het faalmechanisme graserosie buitentalud die aansluit bij het beeld van de beheerder.
  • Het Adviesteam heeft geadviseerd over kansrijke optimalisaties voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Met een voorbeeld en aanbeveling is er richting gegeven in het komen tot een passend ontwerp wat betreft de overstromingskans. Dit vraagt om een gebalanceerde keuzes en omgaan met onzekerheden. Het is van belang om te ontwerpen zonder op allerlei onderdelen impliciet veilige keuzes te maken.

Twijfel je of jouw vraag bij het Adviesteam past? Neem gerust even contact op, dan spreken we het met je door!

*stand van zaken maart 2024