Onafhankelijk, integraal, multidisciplinair en specialistisch advies aan projecten en HWBP

Onafhankelijk integraal, multidisciplinair en specialistisch advies aan projecten en HWBP

IMG_3570

Adviesteam Dijkontwerp

Het Adviesteam Dijkontwerp is eind 2019 opgericht door de alliantie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om:

  • projecten te ondersteunen bij vragen over de toepassing van de nieuwe veiligheidsbenadering gebaseerd op overstromingskansen in plaats van overschrijdingskansen,
  • de programmadirectie HWBP vanuit de techniek te ondersteunen bij de totstandkoming en besluitvorming van HWBP-projecten, zoals in het kader van ingangstoets en reviews.

Specialisten

Het Adviesteam Dijkontwerp bestaat uit specialisten op verschillende vakgebieden vanuit kennisinstituten, marktpartijen, Rijkswaterstaat en waterschappen. Adviezen van het Adviesteam Dijkontwerp zijn integraal, multidisciplinair en altijd gericht op handelingsperspectief.

Aan ondersteuning door het Adviesteam Dijkontwerp zijn voor HWBP-projecten geen kosten verbonden. Meer over onze werkwijze vindt u hier. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.