Onafhankelijk, integraal, multidisciplinair en specialistisch advies aan projecten en HWBP

Onafhankelijk integraal, multidisciplinair en specialistisch advies aan projecten en HWBP

IMG_3570

Wat doet het Adviesteam Dijkontwerp

Het Adviesteam Dijkontwerp ondersteunt:

  • versterkingsprojecten bij de toepassing van de overstromingskansbenadering en nieuwe kennis,
  • de programmadirectie HWBP vanuit de techniek bij de totstandkoming en besluitvorming van HWBP-projecten.

Specialisten

Het Adviesteam Dijkontwerp bestaat uit specialisten op verschillende vakgebieden vanuit kennisinstituten, marktpartijen, Rijkswaterstaat en waterschappen. Adviezen van het Adviesteam Dijkontwerp zijn integraal, multidisciplinair en altijd gericht op het handelingsperspectief.

Het Adviesteam Dijkontwerp is eind 2019 opgericht door de Alliantie Hoogwaterbescherming. Aan ondersteuning door het Adviesteam Dijkontwerp zijn voor HWBP-projecten geen kosten verbonden. Meer over onze werkwijze vind je hier. Heb je vragen? Neem contact met ons op.